۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

بی قرارم -مداح مهدی کمانی


بی قرارم . . . بی قرارم بی قرارم بی قرارم ای قرارم .هروله به شوروشین را دوست دارم . خیلی بین الحرمین را دوست دارم . نوکری برا حسین را دوست دارم. بی قرارم ای قرارم ای نگارم . قمر روی زمین را دوست دارم. من امیرالمومنین را دوست دارم . تک یله ام البنین را دوست دارم. بی قرارم ای قرارم شهریارم اعتبارم . زنجیر زلف نگار را دوست دارم. نسل فاطمه تبار را دوست دارم . بچه های ذوالفقار را دوست دارم. بی قرارم شهریارم اعتبارم ای قرارم .شبای عرض ادب را دوست دارم . گل هاشمی نسب را دوست دارم . من عقیله العرب را دوس دارم.